พิพิธภัณฑ์ภาพเจียงฮาย

พิพิธภัณฑ์ภาพเจียงฮาย

(ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย ศาลากลางจังหวัดเชียงรายหลังแรก)

17883872 1349849255133945 4885906083082573252 n

อยสหลาน 180301 0066

26060135 1602275476526612 582194263056304266 o

26170212 1602275473193279 3014866272566427863 o

 17757