พิพิธภัณฑ์ภาพเจียงฮาย

พิพิธภัณฑ์ภาพเจียงฮาย

(ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย ศาลากลางจังหวัดเชียงรายหลังแรก)

17883872 1349849255133945 4885906083082573252 n

ความเป็นมา

                เป็นสถาปัตยกรรมที่มีอายุกว่า 118 ปี เริ่มก่อสร้างและเปิดดำเนินการเมื่อ ปี พ.ศ.2443 ในสมัยของพระพลอาษา

เป็นข้าหลวงเมืองเชียงราย ดำเนินออกแบบและก่อสร้างโดย นายแพทย์วิลเลียม เอ.บริกส์ (Dr.William A. Briggs)

แพทย์ชาวอเมริกันในนามคณะมิชชั่นนารี อเมริกันเพรสไบทีเรียน (American Presbyterian Mission) แห่งกรุงนิวยอร์ค

สหรัฐอเมริกา ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่5) ขึ้นทะเบียนโบราณสถานของกรมศิลปากร

ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2520 

                ในวันที่ 13 มีนาคม 2561 อาคารศาลากลางจังหวัดเชียงรายหลังแรก อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักการศึกษา-

ศาสนา และวัฒธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เปิดให้บริการเป็นพิพิธภัณฑ์ภาพเจียง-ฮาย

โครงสร้างของอาคาร

                เป็นลักษณะก่ออิฐถือปูน 3 ชั้น แบบโคโรเนียล ด้านหน้าอาคารก่ออิฐเป็นรูปโค้ง (Arch) มีโถงทางเดินเชื่อมถึงกันโดยตลอด จุดเด่นของอาคารศาลากลางเชียงรายเป็นโครงสร้างกำแพงรับน้ำหนัก (Wall Bearing) ส่วนโครงสร้างคาน พื้น เป็นไม้สักทองทั้งหลัง หลังคาทรงปันหยามุงกระเบื้องซีเมนต์ ส่วนประกอบทั่วไปของอาคาร หน้าต่างประตู 2 ชั้น ด้านนอกสุดเป็นบานเกร็ดไม้ชนิดเปิดได้ ประตูทำจากไม้สักแบบบานเปิดคู่ ทุกห้องมีช่องแสงเหนือประตู กระจกฝ้า  

 

26060135 1602275476526612 582194263056304266 o

พิพิธภัณฑ์ภาพเจียงฮาย

                เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงรูปภาพเกี่ยวกับ วิถีชีวิตชาวบ้าน กลุ่มชาติพันธุ์  ศาสนา ศิลปวัฒธรรมพื้นบ้าน ทั้งภายในจังหวัดเชียงราย และภาคเหนือ รวมทั้งพระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 และ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินมณฑลพายัพ 

 

แบ่งโซนการจัดแสดงรูปภาพ ทั้งหมด 4 โซน ได้แก่

โซนที่ 1 โซนประชาสัมพันธ์ จุดลงทะเบียนเข้าเยี่ยมชม และสอบถามข้อมูล

 

 

โซนที่ 2 ชั้นที่ 1 มีทั้งหมด 6 ห้อง ได้แก่ ห้องเจ้านายฝ่ายเหนือ ห้องชาวเขา ห้องภาพชาวบ้าน ห้องภาพวิถีชีวิต ห้องภาพดนตรีอาหาร และห้องเงินตราล้านนา

40298079 1035449846622720 1692216113896620032 n 40427372 2039298799716947 9017395099079802880 n

 

โซนที่ 3 ชั้นที่ 2 มีทั้งหมด 3 ห้อง ได้แก่ ห้องภาพเชียงราย ห้องภาพสถานที่ และห้องภาพล้านนา

 

40353153 2162066840732197 2761254575045345280 n

 

โซนที่ 4 ชั้นที่ 3 มีทั้งหมด 2 ห้อง ได้แก่ ห้องแสดงรูปภาพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ห้องแสดงรูปภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และโถงทางเดินประดับโคมล้านนา

 

40332139 2015625141821449 7752771553917403136 n

 

เวลาทำการ และค่าธรรมเนียม

      เปิดทำการเวลา 09.00 - 17.00 น. วันอังคาร ถึง วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ หยุด วันจันทร์ ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการเข้าชม

การติดต่อ   เบอร์โทรศัพท์ 053 - 727144          Facebook : @Chiangrai.artmuseum